UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Tentativna lista - Procedura i format

  • PDF

Operativni vodič za implementaciju Konvencije o svjetskoj baštini

II. C Tentativna lista

Procedura i format

65. Tentativna lista je popis onih područja koji se nalaze na teritoriji zemalja članica za koje se smatra da su relevantne za upis na Listu svjetske baštine. Stoga, zemlje članice bi trebale da uključe u Tentativnu listu ona područja za koja se smatra da su kulturna i/ili prirodna baština od izuzetnog značaja i koje planiraju da nominuju u narednom periodu.

65. Nominacije za Listu svjetske baštine neće se razmatrati ukoliko se to područje već ne nalazi na Tentativnoj listi.

64. Zemlje članice se savjetuju da pripreme svoju Tentativnu listu uz učešće širokog kruga stakeholder-a, uključujući upravitelje lokaliteta, lokalne i regionalne vlasti, lokalne zajednice, NVO sektor i ostale zainteresovane strane i partnere.

65. Zemlje članice treba da pošalju Tentativnu listu Sekretarijatu, makar godinu dana prije nominacije. Zemlje članice se savjetuju da razmatraju i ponovo predaju Tentativnu listu bar na svakih 10 godina.

66. Zemlje članice predaju Tentativnu listu na engleskom ili francuskom jeziku, koristeći standardni formular u Aneksu 2, koji mora sadržati ime lokaliteta, njihovu geografsku poziciju, kratak opis lokaliteta i objašnjenje (dokaz) o njihovom izuzetnom značaju.

67. Originalna verzija finalne Tentativne liste šalje se na sljedeću adresu:

UNESCO World Heritage Center

7, place de Fontenoy

75352 Paris 07 SP

France

Tel:

E-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

68. Ako su proslijeđene sve informacije, Tentativna lista će biti registrovana od strane Sekretarijata i proslijeđena svim relevatnim savjetodavnim tijelima, radi informacije. Sažetak svih tentavnih listi predstavlja se jednom godišnje Komitetu. Sekretarijat, u konsultaciji sa zemljama članicama, ažurira dokument, posebno po pitanju uklanjanja upisanih lokaliteta i nominovanih lokaliteta koji nisu bili upisani.

69. Tentativne liste zemalja članica dostupne se su sljedećoj web adresi: http://whc.unesco.org/en/tentativelists

70. Tentativne liste predstavljaju korisne i važne instrumente planiranja za zemlje članice, Komitet svjetske baštine, Sekretarijat, Savjetodavna tijela, jer daju uvid u buduće nominacije.

71. Zemlje članice se savjetuju da konsultuju analize Liste svjetske baštine i Tentativnih lista koje su na zahtjev Komiteta pripremili ICOMOS i IUCN kako bi se identifikovale razlike (nedostaci) u Listi svjetske baštine. Ove analize omogućiće zemljama članicama da uporede teme, regione, geokulturne grupacije i biogegorafske provincije za perspektivna područja svjetske baštine.

72. Pored toga, zemlje članice se savjetuju da konsultuju posebne tematske studije koje su pripremljena od strane savjetodavnih tijela (vidjeti paragraf 147) . Ove studije moraju konsultovati i informacije o pregledu Tentativnih listi koje su predale zemlje članice, izvještaje sa sastanaka o harmonizaciji Tentativnih listi, kao i druge tehničke studije koje su uradili savjetodavna tijela i druge kvalifikovane organizacije i pojedinci. Lista studija koje su već završene dostupna je na sljedećoj web adresi: http://whc.unesco.org/en/globalstrategy

73. Zemlje članice se savjetuju da harmonizuju svoje Tentativne liste na regionalnom i tematskom nivou. Harmonizacija Tentativnih listi je proces gdje zemlje članice, uz pomoć savjetodavnih tijela, u potpunosti izvrše procjenu liste kako bi sagledali nedostatke i zajedničke teme. Rezultat harmonizacije može značiti poboljšanje same liste, nove nominacije i saradnju između grupa zemalja članica u pripremi nominacija.

Pomoć i izgradnja kapaciteta za zemlje članice u pripremi Tentativne liste

74. Da bi se primijenila Globalna strategija, mogu biti neophodni zajednički napori, izgradnja kapaciteta i obuka kako bi se pomoglo zemljama članicama da okupe i/ili utvrde svoju ekspertizu u procesu pripreme, ažuriranja i harmonizacije Tentativne liste i pripreme nominacija.

75. Međunarodnu pomoć može zatražiti zemlja članica za potrebe pripreme, ažuriranja i harmonizovanja Tentativne liste (vidjeti poglavlje VII).

76. Savjetodavna tijela i Sekretarijat koristiće priliku da kroz misije o procjeni, održe regionalne radionice/obuke za pomoć zemljama u metodologiji pripreme Tentativne liste i nominacije.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572