UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

MAB "Čovjek i biosfera"

 • PDF

 

Program Čovjek i biosfera

Program Čovjek i biosfera (MAB - Man and the Biosphere) je međuvladin naučni program čiji je cilj da uspostavi naučnu osnovu za poboljšanje odnosa između ljudi i njihove okoline na globalnom nivou.

Pokrenut početkom 70-ih godina prošlog vijeka, predlaže interdisciplinarnu istraživačku agendu i jačanje kapaciteta koji su usmjereni na ekološke, socijalne i ekonomske dimenzije gubitka biodiverziteta i smanjenje tog gubitka.

Dotičući se otvorenih pitanja koja se tiču naučne, ekološke, društvene i razvojne oblasti, program Čovjek i biosfera kombinuje prirodne i društvene nauke, ekonomiju i obrazovanje, u cilju poboljšanja ljudskih života i zaštite prirodnih ekosistema, tako promovišući inovativne pristupe privrednom razvoju, koji je društveno i kulturološki prikladan i ekološki održiv.

Agendu programa Čovjek i biosfera utvrđuje njegovo glavno upravno tijelo, Međunarodni koordinacioni savjet zajedno sa širom zajednicom uključenom u program Čovjek i biosfera.

Potprogrami i aktivnosti fokusiraju se na specifične ekosisteme: planine, sušna područja, tropske šume, urbane sisteme, močvare; i morske, ostrvske i priobalne ekosisteme. Promovišu se interdisciplinarna i međusektorska saradnja, istraživanje i jačanje kapaciteta.

Za primjenu svog interdisciplinarnog rada na terenu, program Čovjek i biosfera oslanja se na Svjetsku mrežu rezervata biosfere, i na tematske mreže i partnerstva za razmjenu znanja, istraživanje i praćenje, obrazovanje i obuku, i za participatorno odlučivanje.

Upravna tijela programa Čovjek i biosfera

Glavno upravno tijelo programa Čovjek i biosfera, Međunarodni koordinacioni savjet (ICC) programa Čovjek i biosfera, koji se obično naziva MAB savjet ili ICC, sastoji se od 34 države članice koje bira Generalna konferencija UNESCO-a koja zasijeda svake dvije godine.

Uloga MAB savjeta je:

 • da vodi i nadzire program Čovjek i biosfera;
 • da preispituje napredak postignut u primjeni programa (vidi izvještaj Sekretarijata i izvještaje nacionalnih komiteta za saradnju sa programom Čovjek i biosfera);
 • da preporučuje istraživačke projekte zemljama i daje prijedloge o organizaciji regionalne ili međunarodne saradnje;
 • da procijeni prioritete među projektima i aktivnostima u programu Čovjek i biosfera generalno;
 • da koordinira međunarodnu saradnju država članica koje učestvuju u programu Čovjek i biosfera;
 • da koordinira aktivnosti sa drugim međunarodnim naučnim programima;
 • da se konsultuje sa međunarodnim nevladinim organizacijama o naučnim ili tehničkim pitanjima.

MAB savjet takođe odlučuje o novim rezervatima biosfere i prima na znanje preporuke iz periodičnih revizionih izvještaja o rezervatima biosfere.

Na sastancima, Savjet bira predsjednika i pet potpredsjednika, od kojih jedan služi kao izvjestilac; oni čine Kancelariju programa Čovjek i biosfera.

 Sastav Kancelarije, koji je izabran na 22. sjednici MAB savjeta:

 • Predsjedavajući: gdin Chung-Il Choi, Republika Koreja
 • Zamjenici predsjedavajućeg: Argentina, Austrija, Benin, Egipat
 • Izvjestilac:  gdin Valerij Neronov, Ruska Federacija

Nacionalni komiteti za program Čovjek i biosfera koje imenuje Vlada igraju fundamentalnu ulogu u primjeni programa Čovjek i biosfera. Kako bi se osiguralo maksimalno nacionalno učešće u međunarodnom programu i definisalo i sprovodilo nacionalno učešće, svaka država članica poziva se da uspostavi stalni i potpuno operativni Nacionalni komitet.

MAB područja u Crnoj Gori

Basen rijeke Tare uživa UNESCO zaštitu u okviru programa "Čovjek i biosfera" (MAB) od 1977. godine.

Pokrenut je i postupak pripreme Skadarskog jezera za stavljanje pod UNESCO zaštitu u okviru ovog programa (zajedniča inicijativa NVO Green Home iz Crne Gore i Instituta za zaštitu prirode u Albaniji).

 

 Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572