UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Održana prva radionica UNESCO projekta "Indikatori uticaja kulture na razvoj"

  • PDF

CDIS CNP_2015Ministarstvo kulture i Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori organizovali su prvu radionicu u okviru projekta „UNESCO Indikatori uticaja kulture na razvoj" (CDIS).

Marija Ražnatović, generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO, otvarajući skup, zahvalila je UNESCO kancelariji u Veneciji i Vladi Republike Italije na podršci u realizaciji ovog projekta u Crnoj Gori. Ražnatović je istakla značaj projekta u unapređenju uloge kulture u razvojnim procesima, te u boljem pozicioniranju oblasti kulture u strateškom planiranju, u odnosu na trenutnu zastupljenost kulture u strategijskom okviru. "Često posmatranje kulture kao ograničavajućeg faktora u ekonomskom razvoju mora se mijenjati, i upravo ovaj projekat ukazaće na potencijal koji kultura ima i kako njene resurse iskoristiti na pravi način. Kultura mora biti posmatrana u kontekstu održivog razvoja i projekat kojim mjerimo njen uticaj na razvojne procese u zemlji predstavlja dobar način da se takav put približi ne samo donosiocima odluka, već i stručnoj i široj javnosti, čija je uloga od posebnog značaja", istakla je Ražnatović.

Siniša Šešum, predstavnik UNESCO kancelarije iz Venecije, upoznao je učesnike sa međunarodnim kontekstom začetka CDIS-a 2009.godine, naglašavajući prepoznatu potrebu da se doprinos kulture ukupnom razvoju društva precizno izmjeri. On je saopštio da je pilot faza projekta u više zemalja, među kojim je bila Bosna i Hercegovina, pokazala impresivne rezultate, a uz to je izrađena i jedinstvena metodologija po kojoj se radi u narednim zemljama. Najavio je da će tokom ove godine, osim Crne Gore, projekat biti realizovan i u: Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Albaniji.

Prisutne je pozdravila i zamjenica ambasadora Italije u Crnoj Gori Antonela Fontana, izražavajući zadovoljstvo što je italijanska Vlada prepoznala značaj i pružila podršku UNESCO-u i ovom projektu. Upoređujući kulturu i ekonomiju razvijenih zemalja i imajući u vidu njihov disproporcionalan razvoj, navela je da je raduje činjenica da je kulturni razvoj Crne Gore proporcionalan i u skladu sa njenim ekonomskim razvojem. Istakla je da je uvjerena da je kultura strateški resurs svake zemlje, uz obrazovanje i svijest jednog naroda, te da novija istrživanja pokazuju da ona ima značajan ekonomski potencijal.

Rukovodilac CDIS projekta u Crnoj Gori, Dragoljub Janković, samostalni savjetnik u Ministarstvu kulture, upoznao je učesnike sa konceptom projekta, istorijatom nastanka jedinstvene CDIS metodologije i alata za prikupljanje i obradu podataka, kao i procesom implementacije i očekivanim ciljevima u Crnoj Gori. Predstavljeni su i neki od uspješnih primjera integrisanja rezultata CDIS projekta u strateškim i razvojnim dokumentima u zemljama koje su ga implementirale.

Jelena Marković, načelnica Odjeljenja za implementaciju međunarodnih statističkih projekata u Zavodu za statistiku – Monstat, i član radnog tima, predstavila je sva 22 ključna indikatora, u 7 društvenih dimenzija, koji se analiziraju u okviru ovog projekta. U svojoj prezentaciji, indikatore je predstavila kroz svrhu, cilj, izvor podatka kao i lokaciju na kojoj se izvor može naći u cilju boljeg razumijevanja kompilacije i obračuna indikatora u sektoru kulture.

U okviru radionice, Siniša Šešum je prenio iskustva i rezultate implementacije CDIS u Bosni i Hercegovini, iznoseći, između ostalog, da je analiza pokazala kako se ulaganje u kulturu u toj susjednoj zemlji vraća četvorostruko.

Radionici su prisustvovali predstavnici crnogorskih državnih organa, ustanova i organizacija, koji će u saradnji sa crnogorskom timom za implementaciju CDIS projekta, biti izvori informacija i statistike za izradu analize 22 indikatora. Tokom dinamične diskusije, učesnici su aktivno participirali svojim informacijama o dostupnim podacima, pitanjima i sugestijama u vezi sa implementacijom projekta, kao i mogućnostima primjene rezultata nakon njegovog završetka.

Primjena CDIS podrazumijeva izradu i analizu 22 ključna indikatora koji mjere uticaj kulture na razvojne procese u zemlji, pružajući sredstva za bolje informisanje o kulturnim i razvojnim politikama, kao i promovisanje većeg integrisanja kulture u nacionalne razvojne strategije. UNESCO CDIS metodologija i njen sveobuhvatni paket sredstava su testirani i primjenjivani širom svijeta i predstavljaju vrijedan mehanizam za promovisanje uloge kulture u razvoju svake zemlje, naglašavajući njen doprinos razvoju na nacionalnom nivou kroz podsticanje ekonomskog rasta i omogućavajući ostvarivanje ljudskih i društvenih prioriteta.

Aktivnosti CDIS koordinira Direktorat za kulturno umjetničko stvaralaštvo Ministarstva kulture, u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO, Sektorom za kulturu UNESCO regionalne kancelarije iz Venecije i Monstatom.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572