UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konkurs UNESCO za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

  • PDF

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je peti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD").

Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza u skladu sa kojom je Fond i osnovan.

IFCD pruža podršku projektima koji imaju za cilj podsticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora, prvenstveno kroz aktivnosti koje olakšavaju uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalnih infrastruktura podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije.

Prema Upustvu o upotrebi sredstava iz IFCD, predlozi projekata trebalo bi da se odnose na kulturne politike i/ili kulturne industrije.

Od 2010.godine, IFCD je opredijelio oko 4,6 miliona dolara za finansiranje 71 projekta u 43 zemlje u razvoju, pokrivajući širok spektar oblasti, od razvoja i implementacije kulturnih politika, do izgradnje kapaciteta kulturnih preduzetnika, mapiranje kulturnih industrija i stvaranja novih poslovnih modela kulturne industrije.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Nepodobne aplikacije

Zahtjeve za projekte u vezi sa proizvodnjom kulturno-umjetničkih djela i dešavanja treba uputiti Međunarodnom fondu za promociju kulture. Zahtjeve za projekte u vezi sa očuvanjem nematerijalne kulturne baštine treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, a one koji se tiču materijalne kulturne baštine Fondu za svjetsku baštinu.

Kako se prijaviti?

Države članice i nevladine organizacije (NVO) treba da:

1. Preuzmu odgovarajući Obrazac za prijavu (link u nastavku informacije);

2. Konsultuju Vodič za pripremu uspješnog zahtjeva (link u nastavku informacije);

3. Popune Obrazac prijave na crnogorskom i engleskom jeziku;

4. Potpišu, ovjere i datiraju prijavu;

5. Prilože zvanični dokument kojim se potvrđuje pravni status podnosioca prijave (organ javne uprave, javna institucija ili NVO iz zemlje u razvoju koja je ugovornica UNESCO-ve Konvencije iz 2005. godine).

6. Prilože drugu dodatnu odgovarajuću dokumentaciju i/ili informacije koja se može smatrati važnom;

7. Prijave, uz prateću dokumentaciju, pošalju Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori u originalu na adresu Ministarstva kulture, Ul. Njegoševa 81250 Cetinje i na email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 15.april 2014.godine, dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju i Međunarodne nevladine organizacije za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencije 15. maj 2014, u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon odabira, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa.

Međunarodne NVO mogu dostaviti najviše dvije prijave koje predstavljaju prijedloge projekata sa dokazanim uticajem na podregionalnom, regionalnom i međuregionalnom nivou.

Uspješni podnosioci prijava biće obaviješteni u decembru 2014. godine, a ugovori će se

sklapati najranije u martu 2015. godine.

Aplikacioni formular, Vodič za pripremu uspješnog zahtjeva i dodatna pojašnjenja o konkursu možete naći na sljedećem linku:

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/how-to-apply/

Kontakt osoba:

Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II u Ministarstvu kulture

tel: 041 232 894

email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572