UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Konkurs UNESCO za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

  • PDF

Četvrti godišnji konkurs

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je četvrti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje programa/projekata i pripremnih asistentskih aktivnosti od strane Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu "IFCD").

Među zemljama koje su moguće korisnice sredstava iz Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza.

Ciljevi i prioriteti

Prijave za kontribuciju od IFCD trebalo bi da pokažu kako predložene aktivnosti imaju za cilj podsticanje nastanka dinamičnih kulturnih sektora na nacionalnom i/ili lokalnom nivou, prvenstveno kroz uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija ili jačanje postojećih.

U okviru četvrtog konkursa za finansiranje, posebna pažnja će biti posvećena projektima koji imaju za cilj jačanje administrativnih kapaciteta za kulturne politike, tj. one politike koje su tako osmišljene da imaju direktan uticaj na stvaranje, produkciju, distribuciju i pristup kulturnim aktivnostima, dobrima i uslugama.

1. Programi / projekti

Za potrebe IFCD, prihvatljivi programi i projekti su one aktivnosti koje su razrađene i spremne za sprovođenje. IFCD će podržati one programe i projekte koje imaju za cilj da:

• olakšaju uvođenje kulturnih politika koje štite i promovišu raznolikost kulturnih izraza i, gdje je potrebno, ojačaju odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu;

• jačaju postojeće kulturne industrije;

• podstiču stvaranje novih kulturnih industrija.

2. Pripremne asistentske aktivnosti

Pripremna asistencija se sastoji od aktivnosti koje omogućavaju razradu programa/ projekta, ali ne sprovođenje. Te aktivnosti treba da imaju za cilj:

• pomoć u identifikovanju posebnih potreba zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, ili

• pomoć pri pripremi njihovih zahtjeva za finansiranjem.

Maksimalni iznos koji može biti zatražen od IFCD za programe/projekte je 100,000 US$,

a za pripremne asistentske aktivnosti 10,000 US$.

3. Nepodobne aplikacije

Nepodobni su zahtjevi za finansiranjem koji:

- imaju za cilj nadoknadu deficita, vraćanje dugova ili plaćanje kamate, ili

- koji se odnose isključivo na proizvodnju kulturnih izraza; ili

- podrazumijevaju fizičku izgradnju/obnovu.

Zahtjeve za projekte u vezi sa proizvodnjom kulturno-umjetničkih djela i dešavanja treba uputiti Međunarodnom fondu za promociju kulture. Zahtjeve za projekte u vezi sa očuvanjem nematerijalne kulturne baštine treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine. Zahtjevi koji se tiču materijalne kulturne baštine (npr. svjetske baštine) treba uputiti Fondu za svjetsku baštinu.

Ko može konkurisati?

Zemlje-članice konvencije, nevladine organizacije, međunarodne nevladine organizacije, predstavnici marginalizovanih i drugih društvenih grupa prepoznatih članom 7 Konvencije.

Kriterijumi vrednovanja

Prijave na IFCD će se ocjenjivati na osnovu kriterijuma utvrđenih od strane Međuvladinog Komiteta i Konferencije članica o korištenju sredstava IFCD. Konkretno, neki od kriterijuma se odnose na to kako predložene aktivnosti:

• korespondiraju sa ciljevima i prioritetima Konvencije 2005 i IFCD-a;

• zadovoljavaju potrebe i prioritete države u kojoj će se projekat sprovoditi i da li se smatraju mogućim i relevantnim;

• doprinose postizanju konkretnih i održivih rezultata;

• imaju potencijalni strukturni značaj koji doprinosi nastanku dinamičnog kulturnog sektora i promovisanju saradnje jug-jug ili sjever-jug-jug.

• osiguravaju ispunjavanje dugoročnih ciljeva projekta;

• zadovoljavaju načelo finansijske odgovornosti.

Kako se prijaviti?

Države članice i nevladine organizacije (NVO) treba da:

1. Preuzmu odgovarajući obrazac za prijavu na IFCD web stranici:

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/how-to-apply/

2. Konsultuju Vodič za pripremu uspješnog zahtjeva:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_Annotated_Guide_EN.pdf

3. Popune zahtjev na crnogorskom i engleskom jeziku;

4. Potpišu i datiraju prijavu;

5. Prilože zvanični dokument kojim se potvrđuje pravni status podnosioca prijave (organ javne uprave, javna institucija ili NVO iz zemlje u razvoju koja je ugovornica UNESCO-ve Konvencije iz 2005. godine).

6. Prilože bilo koju dodatnu odgovarajuću dokumentaciju i/ili informacije koja je ocijenjena važnom;

7. Prijave, uz prateću dokumentaciju, pošalju Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori u originalu na adresu Ministarstva kulture, Ul. Njegoševa 81250 Cetinje i na email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon odabira, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa.

Međunarodne nevladine organizacije (MNVO) treba da:

1. Preuzmu obrazac za prijavu MNVO sa IFCD stranice

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/how-to-apply/

2. Konsultuju Vodič za pripremu uspješnog zahtjeva:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Conv2005_IFCD_Annotated_Guide_EN.pdf

3. Popune zahtjev na crnogorskom i engleskom jeziku;

4. Potpišu i datiraju prijavu;

5. Prilože odgovarajuću zvaničnu dokumentaciju koja dokazuje međunarodni karakter organizacije kroz sljedeće stavke:

- Statut koji potvrđuje da je NVO međunarodnog karaktera;

- Dokument koji pokazuje da je članstvo (institucionalno i individualno) međunarodnog karaktera;

- Dokument koji dokazuje da su skorašnje aktivnosti sprovođene u različitim svjetskim zemljama.

6. Priloži pisma podrške od strane organa javne uprave svake zemlje korisnice u ciljnom podregionu/regionu.

7. Priloži bilo koju dodatnu odgovarajuću dokumentaciju i/ili informacije koja je ocijenjena važnom;

8. MNVO svoje prijave, uz prateću dokumentaciju, pošalju direktno UNESCO-vom Sekretarijatu.

MNVO mogu dostaviti najviše dvije prijave koje predstavljaju prijedloge projekata sa dokazanim uticajem na podregionalnom, regionalnom i međuregionalnom nivou.

Rokovi

Krajnji rok za podnošenje prijava Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 1. jun 2013.godine, dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju i Međunarodne nevladine organizacije za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencije 30. jun 2013, u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Uspješni zahtjevi za finansiranje

Uspješni podnosioci prijava biće obaviješteni u decembru 2013. godine, a ugovori će se

sklapati u martu 2014. godine. Plan rada i budžet projekta treba uskladiti sa ovim vremenskim okvirom.

Međuvladin komitet može odobriti samo jedan projekat po korisniku (država, članica, NVO, MNVO).

Ovdje su dostupna dodatna pojašnjenja o konkursu, njihov prevod, Vodič za pripremu uspješnog zathjeva (Eng), kao i Konvencija UNESCO-a:

Conv2005_IFCD_Explanatory_Note_EN; Prevod na CG, Explanatory Note, IFCD 2013;

VODIC,Conv2005_IFCD_Annotated_Guide_EN; KONVENCIJA O ZAŠTITI I PROMOVISANJU RAZNOLIKOSTI_CG.pdf

Kontakt osoba:

Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II

tel: 041 232 894

email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572