UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)

Obnavljanje bivšeg jugoslovenskog paviljona u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau

  • PDF

Nakon Drugog svjetskog rata, poljska vlada je odlučila da tri lokacije u okviru Koncentracionog logora Aušvic (Aušvic I, Aušvic II – Birkenau i Aušvic III – Monovice) pretvori u memorijal kao sjećanje na najmračniji period u istoriji čovječanstva. Godine 1979. Aušvic – Birkenau je uvršten na Listu svjetske baštine UNESCO.

Državni muzej Aušvic – Birkenau je zvanično osnovan uredbom Vlade 02.07.1974. godine, i postaje jedan od ključnih istorijskih spomenika u Evropi. Od 1960. godine, Muzej izlaže nacionalne postavke, na inicijativu bivših logoraša iz različitih zemalja.

Muzej revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije (danas Muzej istorije Jugoslavije), 1963. postavlja izložbu u prostoru Paviljona 17, Državnog muzeja Aušvic-Birkenau, koja je inovirana i dopunjena 1989.godine. U prizemlju Paviljona nalazi se austrijska nacionalna izložba. Nakon raspada Jugoslavije, a na inicijativu Slovenije i Hrvatske iz 2005.g., izložba EX Jugoslavije se zatvara 2008. i demontira, 2009. godine.

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Republike Srbije je 29.06.2011. sazvalo prvi konsultativni sastanak svih bivših jugoslovenskih republika povodom obnavljanja bivšeg jugoslovenskog paviljona u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau. Svi prisutni su tada izrazili volju učešća u Projektu izložbe u Državnom muzeju Aušvic-Birkenau, kroz formiranje međudržavne radne grupe. Ova odluka je potvrđena na nivou ambasadora bivših jugoslovenskih republika, koji su se sastali u Državnom muzeju, u Republici Poljskoj, u oktobru 2011. godine.

Naredni sastanak organizovan je u Beogradu 04.06.2012. pod pokroviteljstvom UNESCO, radi rješavanja pitanja oko renoviranja i organizovanja stalne izložbene postavke u Paviljonu 17 Državnog muzeja Aušvic – Birkenau, u Republici Poljskoj. Na sastanku je zaključeno:

- da se pristupi poslovima na zajedničkoj izložbi;

- formiran je Međunarodni upravni odbor kojeg čine predstavnici relevantnih ministarstava i holokaust stručnjaci iz svake od šest zemalja učesnica (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Bivša jugoslovenska Republika Makedonija), kao i predstavnici međunarodno priznatih institucija - Šoa Memorial (Francuska), Topografija terora (Njemačka), Memorijalni muzej holokausta (SAD) - uz učešće posmatrača iz Nacionalnog fonda za žrtve nacional-socijalizma (Austrija) i Državnog muzeja Aušvic Birkenau (Poljska);

- formirane su dvije pod-radne grupe, od kojih prvu čine predstavnici ministarstava (sa jednim koordinatorom po zemlji), sa zadatkom da rade na strateškim, tehničkim i finansijskim pitanjima, kao i koordinaciju sa nacionalnim vlastima. Druga grupa, sastavljena od stručnjaka holokausta (sa jednim koordinatorom po zemlji), će se fokusirati na koncept, dizajn, teme zajedničke izložbe, kao i na izradu svih pratećih pomoćnih materijala (usmena svjedočenja, fotografije, itd). Šest nacionalnih koordinatora svake radne grupe, tokom pripreme rada, redovno će se konsultovati, komunicirati, dijeliti i razmjenjivati informacije;

- druga radna grupa je dogovorila četiri zajedničke teme i to: Vrijeme i prostor, Žrtve, Organizatori i saradnici, Oni koji pružaju otpor;

- do kraja 2012. se očekuju zaključci strukturno / statičkog izveštaja za cijelu zgradu (temelji, zidovi podruma, stubovi u podrumu, plafon, zidovi prizemlja, stubovi u prizemlju, podupiračkih snopova u prizemlju, tavanica sprata, zidovi na prvom spratu, cijeli statički sistem), na osnovu kojih će Nacionalni fond za žrtve nacional-socijalizma predstaviti procjenu troškova za renoviranje zgrade. Glavni sadržaj ovog predračuna troškova imaće planiranje mjera koje treba preduzeti da se obezbijedi Paviljon 17 (posebno noseća konstrukcija iz podruma i prizemlja). Ovi troškovi će obuhvatiti obnovu, tako da se i prizemlje i prvi sprat mogu koristiti za izložbe. Ista neće obuhvatiti troškove za prvi sprat, kao što su elektro i vodovodne instalacije, grijanje i ventilacijoni sistem, sigurnosne sisteme, konzervatorsko-restauratorske mjere i druga pitanja potrebna za organizovanje izložbe na prvom spratu;

- strukturno / statički izveštaj i predračun troškova, će biti prezentovan državama, kao i prijedlog realizacije i nosioci aktivnosti;

- sledeći sastanak Međunarodnog upravnog odbora održaće se 5. decembra 2012. godine u Bosni i Hercegovini. 

Drugi sastanak radne grupe eksperata je, na inicijativu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, organizovan u Sarajevu, 5. decembra 2012. godine. Tokom ovog sastanka predstavljeni su statički i geotehnički izvještaji, i razmotrena su pitanja strukturnog osiguravanja i rehabilitacije Bloka 17, naručenih od strane austrijskog Državnog fonda za žrtve nacionalsocijalizma. Učesnici su, takođe, postigli dogovor o preliminarnim smjernicama u vezi sa geografskim pokrićem, tematskim fokusom i relevantnim radnim metodama.

Na trećem sastanku u Skoplju, osim eksperata iz bivših jugoslovenskih zemalja, učestvovali su i predstavnici međunarodnih inistitucija UNESCO, Memorijalni centar Šoe (Francuska) i Topografija terora (Njemačka), kao i predstavnici Državnog muzeja Aušvic-Birkenau. Na ovom sastanku, usaglašene su hronologije, određena je referentna dokumentacija o deportovanima, izvršeno je mapiranje postojeće dokumentacije, arhiva i materijala, postignut je dogovor o pomoćnim kolekcijama, tekstovima i materijalima koji bi mogli biti izloženi u zajedničkom prostoru, koji će biti podijeljen u četiri tematske cjeline: Vrijeme i mjesto, Žrtve, Zločinci i kolaboratori, Oni koji pružaju otpor. Sastanak je uključivao i posjetu novom Memorijalnom centru holokausta Jevreja iz Makedonije, koji je inaugurisan u Skoplju u martu 2011. godine.

 

 


Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572