UNESCO

MontenegroEnglish (United Kingdom)


PHOTO Copyright © NTOCG

CDIS CNP_2015
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Ministarstvo kulture i Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori organizovali su prvu radionicu u okviru projekta „UNESCO Indikatori uticaja kulture na razvoj" (CDIS).

Marija Ražnatović, generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO, otvarajući skup, zahvalila je UNESCO kancelariji u Veneciji i Vladi Republike Italije na podršci u realizaciji ovog projekta u Crnoj Gori. Ražnatović je istakla značaj projekta u unapređenju uloge kulture u razvojnim procesima, te u boljem pozicioniranju oblasti kulture u strateškom planiranju, u odnosu na trenutnu zastupljenost kulture u strategijskom okviru. "Često posmatranje kulture kao ograničavajućeg faktora u ekonomskom razvoju mora se mijenjati, i upravo ovaj projekat ukazaće na potencijal koji kultura ima i kako njene resurse iskoristiti na pravi način. Kultura mora biti posmatrana u kontekstu održivog razvoja i projekat kojim mjerimo njen uticaj na razvojne procese u zemlji predstavlja dobar način da se takav put približi ne samo donosiocima odluka, već i stručnoj i široj javnosti, čija je uloga od posebnog značaja", istakla je Ražnatović.

Read more...
predaja nominacije._foto
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO prof. Branislav Mićunović i gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović predali su u sjedištu UNESCO nominacioni dosje za upis Istorijskog jezgra Cetinja na Listu svjetske baštine.

Predajom dokumenta u Parizu, formalno je podnijeta kandidatura za upis, koju će UNESCO razmatrati u periodu od najmanje 18 mjeseci, dok za konačnu odluku može biti potreban i duži vremenski period.

Nominacioni dosje – koji je pripremio multidisciplinarni stručni tim, uz monitoring Ministarstva kulture, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Prijestonice Cetinje i Nacionalne komisije za UNESCO - dokument je koji na više od hiljadu strana treba da dokaže univerzalnu vrijednost Istorijskog jezgra Cetinja, koja predstavlja osnov svake nominacije. Riječ je o izuzetno kompleksnom i sveobuhvatnom dokumentu koji, pored osnovnog teksta, sadrži i brojne priloge kao što su Menadžement plan Istorijskog jezgra, Detaljni urbanistički plan – Urbanistički projekat "Istorijsko jezgro Cetinje", Studiju zaštite kulturnih dobara i druge.

Read more...
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Generalna direktorka UNESCO je odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 64.800,00 američkih dolara za realizaciju tri projekta, koje je Nacionalna komisija za UNESCO podnijela u okviru Programa participacije 2014 – 2015. Odobreni projekti su:

Proslava stogodišnjice od rođenja Mihaila Lalića, jubilej obilježen u oktobru mjesecu, uvršten i u UNESCO kalendar događaja za 2014. godinu, na osnovu Odluke Generalne Konferencije UNESCO 2013.

Informaciona i medijska pismenost (IMP) – strategija i edukacija, čiji je cilj izrada nacrta nacionalne strategije za IMP i popularisanje i širenje vještina IMP putem tematskih radionica kroz mrežu javnih i školskih biblioteka, u realizaciji Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević".

Rod i nasljeđe – Konferencija o inkluziji rodnog pristupa u upravljanje kulturnim nasljeđem u Crnoj Gori, čiji su ciljevi: povećanje vidljivosti doprinosa žena kulturnom i istorijskom nasljeđu Crne Gore (osnivanje Muzeja žena, ali i drugi vidovi zaštite i promocije ženskog kulturnog i istorijskog nasljeđa); povećanje ekspertskih znanja žena o kulturnom nasljeđu i posebno o rodnim studijama nasljeđa; i povećanje učešća žena u upravljanju kulturnim nasljeđem i čuvanju i transimisiji kulturnih dobara. Pojekat realizuje NVO NOVA Centar za feminističku kulturu.

Read more...
E-mail Print PDF
There are no translations available.

Nacionalna komisija za UNESCO potpisala je dva finansijska ugovora sa UNESCO regionalnom kancelarijom iz Venecije u ukupnoj vrijednosti od 22.000,00 dolara. Ovaj iznos UNESCO opredjeljuje za implementaciju projekta CDIS - mjerenje uticaja kulture na razvojne procese u zemlji, kao i za promotivne aktivnosti Konvencije za zaštitu kulturnog diverziteta.

Aktivnosti realizuje Direktorat za kulturno umjetničko stvaralaštvo Ministarstva kulture, u saradnji sa Nacionalnom komisijom za UNESCO i Sektorom za kulturu UNESCO regionalne kancelarije iz Venecije.

Krajnji cilj je organizovanje Konferencije na proljeće 2015. godine, kada će se predstaviti rezultati projekta.

Kontakti

Nacionalna komisija za UNESCO                                                                                                                        Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje, Crna Gora
Tel:  +382 41 232 599 Fax: +382 41 232 572